Privatlivspolitik

www.lifeogstresscoaching.dk

Marianne Høgh
marianne@kmariannek@gmail.com

Tlf: +45 30 45 46 15

Life og Stress Coaching

Østerled 10
2100 Kbh. Ø

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du tilmelder dig nyhedsbrev via hjemmesiden

Navn og mailadresse.

Personoplysningerne registreres hos mailchimp og opbevares indtil du framelder dig nyhedsbrevet.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kmariannek@gmail.com

 

Håndtering af persondata

Lifeogstresscoaching.dk opfylder GDPR principperne for og din rettigheder til dine persondata.

Lifeogstresscoaching.dk er forpligtet til at overholde de 6 principper for behandling af personoplysninger under GDPR i alt, hvad vi gør. Disse principper er:

 • Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
 • Formålsbegrænsning
 • Dataminimering
 • Rigtighed
 • Opbevaringsbegrænsning
 • Integritet og fortrolighed

Vi kan indsamle, gemme og bruge følgende personlige oplysninger til kunder

 • Almindelige persondata:
  • Navn (fornavn og efternavn)
  • Postadresse (Vejnavn, Postnummerog By)
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer og/eller mobilnummer

Hvad vi gør med de personlige data, vi indsamler?

Formålet med indsamling af personoplysninger er:

 • At kunne kontakte dig i forretningsmæssig sammenhæng
 • At sende dig vores nyhedsbrev og anden marketingkommunikation relateret til vores forretning, som kan være af interesse for dig via e-mail eller lignende teknologi, hvor du specifikt har afgivet samtykke hertil (du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere har brug for vores markedsføringskommunikation)

Oplysninger

Vi kan videregive oplysninger om dig til vores medarbejdere og chefer, for så vidt det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og formål.

Derudover kan vi udlevere dine personlige oplysninger:

 • i det omfang vi er forpligtet til at gøre det ved lov
 • i forbindelse med eventuelle retssager eller fremtidige retssager
 • for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder at give information til andre med henblik på bedrageribekæmpelse og reduktion af kreditrisiko)

Data overførsler

Den information vi indsamler om dig vil blive opbevaret hos:

 • MailChimp i forbindelse med Lifeogstresscoaching.dk

Vi overfører ikke dine data til lande uden for EU.

Sikkerhed for dine persondata 

Vi vil fortløbende iværksætte rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre tab, misbrug eller ændring af dine persondata.

Vi gemmer alle de persondata, du giver os, på servere hos eksterne udbyder One.com

Dataoverførsler via internettet er i sagens natur usikre, og vi kan ikke garantere sikkerheden af data, der sendes over internettet.

Vi gemmer IKKE dine kredit- eller betalingskortoplysninger.

Dine rettigheder

Du kan anmode os om at give dig indsigt i de persondata, vi har registreret om dig.

Når vi modtager en anmodning om indsigt i dine persondata, kontakter vi dig hurtigt for at være helt sikre på, det er virkelig er dig, der har anmodet om indsigt i dine registrerede persondata.

Hvis vi ikke er i stand til at sikre, at den anmodning vi har modtaget virkelig er fra dig, svarer vi ikke på den modtagne anmodning for derved at forhindre tab, misbrug eller ændring af dine persondata.

Vi anerkender de registreredes yderligere rettigheder under GDPR, som omfatter:

 • Retten til at blive informeret om brugen af dine personlige oplysninger, hvilket du accepterer ved et hvert køb hos Lifeogstresscoaching.dk
 • Retten til indsigt i dine persondataregistreringer
 • Retten til at korrigere dine persondata, så disse er korrekte
 • Retten til at slette dine persondataregistreringer
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine persondata
 • Retten til at gøre indsigelse mod dine persondata
 • Retten til at inddrage et afgivet samtykke
 • Retten til at klage til Den Danske Tilsynsmyndighed (Datatilsynet)

Kontakt 

kmariannek@gmail.com